Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i en avdeling som er kjent for god organisering, rask prøveflyt og et meget hyggelig
miljø? I så fall oppfordres du til å søke jobb hos oss.

Ved Patologiavdelingen på Ahus har vi ledig en fast 100 % overlegestilling. Det er ønskelig at søker skal være tilknyttet faggruppen cytologi i ca. 60 % av stillingen og enten gynekologi, urologi eller mammapatologi i 40 %. Gode kandidater med kompetanse innen andre fagområder vil også bli vurdert.  

Patologiavdelingen ved Ahus er en av tre avdelinger i Helse Sør-Øst som er regionslaboratorium i Livmorhalsprogrammet, og den som tiltrer i stillingen er i utgangspunktet tiltenkt å ha en sentral rolle som medisinsk ansvarlig for den eksfoliative delen av cytologien. Som regionslaboratorium vil et samarbeid med Nasjonalt referanselaboratorium for HPV ved Ahus også stå sentralt. I tillegg vil man være del av rotasjonen ved vår punksjonspoliklinikk der patolog selv utfører ultralydveiledet punksjon og «on site evaluation» av utstryk (god opplæring vil bli gitt). Videre inngår man i rutinediagnostikken av cytologiske prøver, histologiske prøver i avtalt faggruppe samt utdanning av LIS og deltagelse i avdelingens internundervisning. Det vil være mulig å få avsatt tid til forskning ved nærmere avtale, da spesielt knyttet opp mot HPV og Livmorhalsprogrammet. Alle overlegene på avdelingen fungerer som bakvakt for voksenobduksjoner og deltar på makrobeskjæring.

Patologiavdelingen er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi, og mottar prøvemateriale fra Ahus, samt fra spesialister og primærhelsetjenesten i området. Avdelingen har for tiden 17 overleger, hvorav tre er deltidsansatte ved universitetet, samt 5 LIS. I 2020 besvarte vi ca. 37.000 biopsier, ca. 42.500 cytologiske prøver inkludert punksjonscytologiske prøver og utførte 220 obduksjoner. Vi utførte ca. 85 FISH undersøkelser. I tillegg har vi et tett samarbeid med genteknologisk avdeling og, fra oktober 2021, satser vi på å besvare ca. 700 molekylærpatologiske analyser per år fra tumorvev. Det jobbes for tiden hardt med å få på plass flowcytometri for utredning av benmargssykdommer. Metoden vil også ha en sentral rolle ved ultralydveiledede punksjoner av forstørrede lymfeknuter med spørsmål om lymfom. 

Vi ser etter en patolog som brenner for faget og trives med en dynamisk og spennende hverdag.
Avdelingen gir deg gode muligheter for faglig utvikling og det legges til rette for deltagelse på
relevante kurs.
Tiltredelse ønskes så snart som mulig. LIS med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres også til å søke.

       

Kvalifikasjoner

-Norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i patologi i Norge ev. i sluttfasen av spesialistutdanningen.
-God beherskelse av norsk eller ett av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

-Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
-Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø. 

Vi tilbyr

-Arbeidstid: 40 timers arbeidsuke med mulighet for forskyvning av arbeidstiden.
-Lønn etter gjeldende overenskomster.
-Gode velferdstilbud for ansatte for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
-Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
-Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass.
-Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ida Embretsen Tennfjord
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41509194
E-post: Ida.Embretsen.Tennfjord@ahus.no
Navn: Katrine Høeg Liland
Tittel: Overlege
Telefon: 48259988
E-post: katrine.hoeg.liland@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 patologi, Seksjon leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen