Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 120 000 innbyggere. Indremedisinsk fagområde betjener 50 senger, av disse er det dedikerte senger til akutt slagbehandling.  

Intensivseksjonen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger er indremedisinsk overvåkning.

Indremedisinsk seksjon har spesialister innen indremedisin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, lungesykdommer og blodsykdommer.

Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig fast stilling som lege i spesialisering 2-3. Tiltredelse etter avtale.

Ved vår avdeling vil LIS2 få bred erfaring med en rekke indremedisinske problemstillinger i tillegg til akutt slagbehandling. Gjennom vakter, postarbeid og poliklinikk kan de fleste læringsmål innen generell indremedisin oppnås over en 2-3 års periode. Blant annet kan man oppnå grunnleggende ferdigheter innen orienterende ekko cor og gjøre diverse prosedyrer under supervisjon.

Søkere med interesse for gastroenterologi kan få opplæring i gastro- og coloskopi.

Kongsvinger (ca 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Mellom sykehuset og flere barnehager er det korte avstander. Det er mulighet til å leie hybel med gangavstand til sykehuset og til flere av byens attraksjoner.  

Det er togforbindelse til Oslo hver time (ca 9 mil), og byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Ved behov for bolig er vi behjelpelig med å skaffe dette, vennligst oppgi det i søknaden
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Heidi Svarlien Duun
Tittel: Konst. seksjonsleder
Telefon: 98423499
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, seksjon leger på Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen