Kort om arbeidsgiver

Vi søker en motiverende, synlig og tydelig leder som sammen med sine medarbeidere skal sikre en fremtidsrettet videreutvikling av pasientrettet behandling og drift i Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold.

Avdelingssjefen har et helhetlig ansvar for fag, personell og resultater for avdelingen. Avdelingen består av poliklinikk, døgnområde og legetjeneste.

Avdelingssjefen vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling og faglig utvikling.

Avdelingssjefen vil være en del av klinikksjefens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef for kvinne – barn klinikken. Seksjonsledere vil inngå i avdelingssjefens lederteam og rapporterer direkte til denne. Det er en pågående rekrutteringsprosess til seksjonsleder for leger i spesialisering. Det er stabstøtte knyttet til avdelingssjefen. stabsstøtte.

Kvinneklinikken har ca 3000 fødsler i året. Vi er gruppe 1 sykehus, og har differensiert fødselstilbud. Klinikken består av en gynekologisk avdeling med stor operasjonsaktivitet inkl. dagkirurgi og en føde-barsel-avdeling. Kvinneklinikken har poliklinikk på Kalnes og Moss, samt dagkirurgi i Moss.

Informasjon om planlagt rekrutteringsprosess, med forbehold om endringer.
Vi planlegger å gjennomføre 1. gangs intervju fredag  29. oktober og mandag 1. november. De av kandidatene som går videre til 2. gangs intervju vil torsdag 4. november få tilsendt en test som må gjennomføres senest søndag  7. november. Kandidater må kunne være disponibel for gjennomgang av test  8. november etter kl. 13.00. Dette tar en time og skjer via Skype/Teams. Vi planlegger å gjennomføre 2. gangs intervju onsdag 10. og torsdag 11. november.
 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med fokus på fag, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Avdelingssjefen har helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet ved Kvinneklinikken
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper, med et tverrfaglig fokus
 • Sikre god spesialistutdanning

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet, utdanning innen relevant fagområde fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med dokumentert lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig, og søker bør ha erfaring og innsikt fra sammensatt drift
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring vil annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet

Personlige egenskaper

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsorganisasjon
 • Evnen til å løse mellommenneskelige utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team
 • Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retning
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • God gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus med muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen og virksomheten i sin helhet
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, kun snaue 50 minutter unna Oslo

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eirin M. Paulsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 920 95 039
Arbeidssted
Klinikk for kvinne-barn
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen