Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser en ledig fastlegehjemmel for privat praksis ved Kulturhuset legesenter med p.t. 900 pasienter. Kommunen gir et tilskudd på 300.000,- til overtakelse av hjemmelen. Dersom du ikke er spesialist tilbys betingelse for ALIS i næring frem til spesialiteten er oppnådd. Det utarbeides en individuell avtale om praktisk og økonomisk bistand i utdanneleseperioden. Senteret ligger sentralt i byen og er lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring. Senteret har 5 fastleger, 1 gynekolog i deltid og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, godt arbeidsmiljø og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger. Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene, gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret.
    Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid, og vil delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal
  • Stillingen kan tillegges inntil 7,5 timer per uke offentlig allmennlegearbeid
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1- tjeneste
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering til allmennmedisin
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
Fastlegearbeid i privat praksis. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kulturhuset legesenter
Storgaten 33
4876 GRIMSTAD
Søk på stillingen