Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser to 100% hjemler for fastlege i næring ved subsidiert 8.2 avtaler ved Vinkjelleren legesenter. Dette betyr at fastlegen beholder alle inntekter, kommunen driver senteret i stedet for å betale ut basistilskudd. Det er derfor ingen utlegg til kjøp av hjemmel. Ansettelse i fastlønn kan også vurderes om ønskelig. Dersom du ikke er spesialist gis du betingelser for ALIS i næring med praktisk og økonomisk støtte til gjennomføring av spesialiseringen. Hjemlene har for tiden henholdsvis 980 og 900 listepasienter. Vi har fått et generasjonsskifte ved senteret så du vil være med på å bygge opp et nytt legesenter, og kan bidra til å utvikle de rutiner du selv ønsker. Legesenteret ligger sentralt i byen og lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet og godt utstyrt. Senteret har 4 fastleger og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene, gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret. Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid, og vil delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal
  • Stillingene kan tillegges inntil 7,5 timer per uke offentlig allmennlegearbeid
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1- tjeneste
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering til allmennmedisin
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
  • Fastlegearbeid i 8.2 avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vinkjelleren legesenter
Storgaten 60
4876 GRIMSTAD
Søk på stillingen