Nyopprettet kommunal fastlegehjemmel i Drøbak i Frogn kommune

Frogn kommune har ca 16.000 innbyggere og ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap.

En fastlegetjeneste for fremtiden

Frogn Kommune ønsker en robust fastlegeordning med stabilitet og rekrutteringsvennlighet for best mulig å kunne takle de utfordringene primærhelsetjenesten og allmennmedisinen vil møte i fremtiden. Vi tror et kommunalt fastlegekontor vil være et av flere viktige tiltak på veien til å styrke det gode fastlegetilbudet vi allerede har. Kommunalt legekontor er under planlegging og estimert ferdigstilt i 2025. Vi har imidlertid allerede behov for flere fastleger. Frogn kommune lyser derfor ut en kommunal fastlegestilling nå. Denne vil bli midlertidig lokalisert til et av de etablerte fastlegekontorene, frem til det kommunale legekontoret er ferdigstilt.

Ønsket oppstartsdato 01.01.2022.

Vi ser etter deg som:
 • Har norsk autorisasjon
 • Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Er engasjert i allmennmedisin
 • Er godt på vei med spesialisering i allmennmedisin eller er ferdig spesialist
 • Har erfaring fra ulik drift av fastlegekontorer, privat og kommunalt
 • Har evne til selvstendig arbeid og god serviceinnstilling
 • Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Er fleksibel og endringsvillig
 • Har mulighet til snarlig tiltredelse
Vi kan tilby:
 • Oppstart i veletablert legekontor
 • Pasientlistetak på 1200
 • Inngår i den kollegiale fraværsordningen
 • Spennende utvikling av kommunalt fastlegekontor og fremtidig arbeidssted
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver tillagt hjemmelen, men kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver etter nærmere avtale i henhold til rammeavtalen
 • Legevakt er per i dag ivaretatt av Lokalmedisinsk senter lokalisert i Ski kommune
 • Lønn etter nærmere avtale
Det blir lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 
Ansettelsen forutsetter bevilgning fra kommunestyret og enighet om privatrettslig avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 27.10.2021.

Kontaktpersoner:
Christine Hage-Engebretsen, avdelingsleder kommunehelsetjenesten, enhet Helse, omsorg og koordinering, mobil: 477 89 105, e-post: christine.hage-engebretsen@frogn.kommune.no
Maria Nordlander Flatøy, enhetsleder for enhet Helse, omsorg og koordinering, mobil: 415 31 410, maria.flatoy@frogn.kommune.no.
 
Søknadsfrist 27.10.2021.
Se www.frogn.kommune.no for mer informasjon om stillingen og elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christine Hage-Engebretsen
Tittel: Avdelingsleder kommunehelsetjenesten, Enhet Helse, omsorg og koordinering
Telefon: 47789105
E-post: christine.hage-engebretsen@frogn.kommune.no
Navn: Maria Nordlander Flatøy
Tittel: Enhetsleder Helse, omsorg og koordinering
Telefon: 41531410
E-post: maria.flatoy@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Kommunal fastlege Frogn kommune
Arbeidssted
Nyopprettet kommunalt fastlegekontor
Dyrløkkebakken
1448 DRØBAK
Søk på stillingen