Kort om arbeidsgiver

 

Spesialisert behandling Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk. Akuttpost, psykosepost, sikkerheitspost, sikker-og rehabliliteringspost og ambulant sikkerheitsteam. Valen sjukehus har ledig vikariat for LIS med oppstart 25.10.2021

 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle posten
 • Vere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på posten
 • Medikamentell behandling
 • Delta i vaktordning for legar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1 eller tilsvarende
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter medarbeidarar med høgt fagleg nivå og god arbeidsevne
 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø

 

Mangfolderklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Lund Anderssen
Tittel: Seksjonleiar
Telefon: (+47) 53466407
Navn: Karl-Heinz Escher
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 53466400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert behandling Valen, Helse Fonna HF
Valen sjukehus
5451 Valen