Dersom du ønsker å jobbe med allmennmedisin i primærhelsetjenesten, er en av følgende hjemler garantert er noe for deg. Haugesund kommune er åpen for ulike kombinasjonsløsninger og ansettelsesforhold:
  • kombinasjoner mellom næring og fast ansettelse
  • fastlønnet, kombinasjon allmennlege og tilsynslege sykehjem
  • fastlønnet, allmennlege og tilsynslege helsestasjon/helsestasjon ungdom
  • stilling som ALIS.
Utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving dekkes. Meget gode lønnsbetingelser.
Følgende hjemler er ledig på kort varsel:
  • Fastlegehjemmel tilknyttet Flotmyr helsehus. Listestørrelse 1300 pas. Hjemmelen vil ved overtakelse kunne inngå i gruppepraksis ved helsehuset. Kontaktperson Stig Lillesund 97071296
  • Fastlegehjemmel lokalisert ved Bylegane. Listestørrelse 1500 pasienter som er valgt å dele i to lister à 750 pas.  Kontaktperson Stein Roar Kringeland, tlf 90757311
  • Fastlønnet fastlegehjemmel, Bleikemyr legesenter. Listestørrelse 700 pas. Kontaktperson Teis Qvale tlf 48150987 og Åse Osmundsen tlf. 40246090
  • Vikariat, fastlønnet fastlegehjemmel, Bleikemyr legesenter. Listestørrelse 600 pas. Ledig frem til 31.07.21 med mulighet for videre ansettelse etter vikariatets utløp. Kontaktperson Teis Qvale tlf 48150987 og Åse Osmundsen tlf. 40246090
  • Deleliste ved Legesenter sør. Listestørrelse 1600 pas. Som alternativ er det mulighet for å inngå avtale om vikariat i deler av hjemmelen. Kontaktperson Marianne van Sighem Svindland, tlf. 93218232
Nærmere informasjon og rettledning om samtlige hjemler kan fås ved henvendelse til:  
Søknadsfrist: 19.10.21. men søknader vurderes fortløpende

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestert sendes: postmottak@haugesund.kommune.no

Merk søknaden: «Fastlege 21/14568»
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52 74 41 28
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege 21/14568
Send søknad på mail
Arbeidssted
,
5528 HAUGESUND