Kort om arbeidsgiver

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Lassa er en del av klinikk for hode - hals og rehabilitering. AFMR Lassa gir spesialiserte tjenester innen habilitering for voksne (HAVO), rehabilitering og fysikalsk medisin. Det er i dag ca. 70 stillinger fordelt på 12 fagprofesjoner. Avdelingen har i dag 5,2 overlegestillinger og 3 LIS stillinger.

Det er nå ledig 100 % overlegestilling som spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering i habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Startdato: snarest eller etter avtale.

Overlegen inngår i et tverrfaglig team bestående av psykolog/ psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og vernepleiere. Hovedoppgaven til overlegen er å delta i tverrfaglig utredning og behandlingsforløp for pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av komplisert og sammensatt tilstandsbilde som har behov for spesialisthelsetjeneste. Ambulant og poliklinisk virksomhet. Overlegen er del av legekollegiet i avdelingen med bl.a. legemøte og undervisning samt inngår i vaktordning for døgnposten på Lassa.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientoppfølging består av både indirekte og direkte pasientkontakt, i nært samarbeid med pasient, pårørende og tjenesteapparatet i kommunen.
 • Problemstillinger er knyttet til atferdsmessige utfordringer eller funksjonsfall.
 • Tverrfaglig utredning, diagnostisering og veiledning, individuell oppfølging av enkelte pasienter.
 • Legemiddelgjennomgang - og behandling.
 • Samarbeide med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten på aktuelle fagområder.
 • I tett samarbeid med fagkonsulent forankre oppfølgingstiltak for pasienten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og bistå med råd, veiledning, behandling og annen oppfølging.
 • Faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling i avdelingen inkl. internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant erfaring fra kommune og/eller spesialisthelsetjenesten, helst fra habiliteringsfeltet
 • Interesse for habiliteringsfeltet og nevropsykologi

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Beslutningsdyktig, engasjert og evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjons- og gjennomføringsevner
 • Evne til å jobbe målrettet og langsiktig
 • En god teamarbeider
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt miljø og like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver både særfaglig og tverrfaglig
 • Muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse i faglige nettverk
 • Å jobbe med godt erfarne, dyktige og engasjerte kolleger
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: My Torkildsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 51512473
E-post: my.torkildsen@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjon for habilitering voksne (HAVO), Helse Stavanger HF
Langflåtveien 5
4017 Stavanger
Søk på stillingen