Kort om arbeidsgiver

Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer består av to avdelinger med felles avdelingssjef.

Avdeling for bildediagnostikk på Gjøvik er en moderne og heldigital avdeling med 11 laboratorier inkludert CT,
MR og ultralyd.
Legebemanningen består av 8 overleger og 4 leger i spesialisering. Totalt
50 personer i avdelingen.

Ved avdelingen på Gjøvik er følgende stilling ledig for: 

LEGE I SPESIALISERING 2/3 - RADIOLOGI
100% fast stilling fra 1. november 2021
Gruppe 1 tjeneste vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak. Ved oppstart vil det bli utarbeidet gjennomføringsplan som skal si noe om ønske for gruppe 1 tjeneste og når den skal forekomme.

En mulighet for deg som synes at diagnostikk og direkte pasientarbeid i samspill med alle kliniske avdelinger virker spennende!

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid.
 • Delta i vaktarbeid. For tiden 5- delt primærvaktsjikt. Hvilende vakt på natt.
 • Delta i lokal og regional internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Søker må ha godkjent LIS1.
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for norsk helsevesen.
 • Tidligere arbeidserfaring fra radiologi er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
 • Kan håndtere høyt tempo.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
 • Har gode formidlingsevner.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk Gjøvik - Lillehammer
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik