Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i BUK. Vårt hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med cerebral parese, myelomeningocele, muskelsykdommer, autisme og utviklingshemming. Avdelingen har 50 medarbeidere fra 10 profesjoner der psykologer, fysioterapeuter og leger er noen av de største gruppene. Til sammen utgjør vi et robust tverrfaglig fellesskap med et godt og uformelt kollegialt miljø, der kompetanseutvikling og god utnyttelse av de menneskelige ressursene settes høyt.

Vi søker nå spesialist i barnemedisin for tilsetting i fast stilling tilknyttet avdeling for habilitering.

Alle legene i BUK er ansatt i en egen avdeling for leger. Denne består av 33 overleger og 15 leger i spesialisering (LIS 3). Avdeling for leger dekker til sammen alle barnemedisinske fagområder. Legene bemanner avdeling for nyfødte, sengeposter for barn og ungdom inkludert barneovervåkning og barnemottak samt poliklinikken og avdeling for habilitering. 6 legeårsverk er tilknyttet avdeling for habilitering.

Det er spesielt ønskelig at den som ansettes kan opparbeide seg kompetanse innenfor spastisitetsbehandling. Utlysningen gjelder fast stilling.   

Alle må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for medisinsk utredning og for videre nevrologisk og generell pediatrisk oppfølging.  
 • Utredning og oppfølging er ofte tverrfaglig 
 • Vaktarbeid og noe postarbeid i hht. turnus.  
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid 
 • Regelmessig SIM-trening minimum 2 ganger per år  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer
 • Norsk Autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig 
 • Politiattest må fremlegges i forbindelse med tilsetting 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og mot eksterne aktører
 • En strukturert arbeidsform
 • Trives med tverrfaglig arbeid
 • Ønske om å bidra til videreutvikling av fag, kvalitet og arbeidsformer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Bli en del av en stor barne- og ungdomsklinikk med en habiliteringsavdeling og en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig bredde.
 • Spennende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, og gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Veiledning og opplæring fra erfarne kolleger, og muligheter for faglig spissing på utvalgt områder
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet  
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Fredrik Zimmer
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: +47 906 34 993
Hjemmeside
Arbeidssted
Barn leger , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen