Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det er ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som kommuneoverlege, med hovedansvar for smittevern og miljørettet helsevern og psykisk helse. Tiltredelse etter avtale.

Bodø kommune har fra før 4 kommuneoverleger i deltidsstillinger. Denne stillingen vil ha ansvar for koordinering av kommuneoverlegenes oppgaver og ressursbruk. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder.

Bodø kommune har behov for å ta i bruk innovative og bærekraftige løsninger for å kunne møte morgendagens behov for helsetjenester. Vi trenger nye digitale løsninger som kan gi våre innbyggere bedre livskvalitet og samtidig bidra til mer effektiv ressursbruk.
Vi søker deg som er faglig engasjert i fagområdene, og som ønsker å bidra til at vi sammen utvikler fremtidsrettede helseløsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig koordinering av kommuneoverlegene
 • Faglig ansvar for smittevern, miljørettet helsevern og psykisk helse
 • Bidra med helsefaglige vurderinger i arbeidet med fremtidens løsninger for våre helsetjenester
 • Bidra til forankring av arbeidet og være bindeledd til medisinske fagmiljøer
 • Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Bidra inn i kommunalt utviklingsarbeid og planarbeid
 • Ordinære kommunelegeoppgaver

Kvalifikasjoner
Det kreves:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin
 • Gode evner til å bygge relasjoner og et godt nettverk i helsesektoren
 • Interesse og engasjement for utvikling av fremtidige helseløsninger
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Meget gode norskkunnskaper
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi ønsker:
 • Erfaring fra fastlegearbeid og kommunal legetjeneste
 • Erfaring fra/samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Spesialisering i samfunnsmedisin. Vi ønsker at søkere uten spesialisering i samfunnsmedisin gjennomfører utdanningen.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby deg
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • En organisasjon som er endringsmotivert og som ønsker å utvikle sine tjenester til beste for innbyggerne våre.
Annet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju .

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktperson
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Helsekontoret
Moloveien 20
8003 BODØ