Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er organisert i Medisinsk Divisjon. 

Vi har et av Norges største opptaksområder med 1/10 av landets befolkning. I 2020 ble det gjennomført nesten 23 000 konsultasjoner, og vi fortsetter å øke vår aktivitet kontinuerlig. Legegruppen består av 19 overleger, hvorav 3 også er professor ved Universitetet i Oslo, og vi har 7,5 fast ansatte LIS. 

I januar 2022 åpner vi 12 onkologiske senger i Nordbyhagen. I forbindelse med åpning av sengeområdet etableres det 12-delt bakvakt for overlegene. 
De første pasienter tas imot fra 03.01.22 og vi ønsker derfor å forsterke vårt team med akkurat DEG!

For å møte våre pasienters behov på best mulig måte og for å ivareta den økende grad av spesialisert kunnskap for hver kreftdiagnose, er pasientbehandling hos oss organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen og i 2020 publiserte våre leger nær 30 artikler i internasjonale journaler, noe som vi er svært stolte av. Flere av publikasjonene omhandler resultater fra våre to forskningsgrupper med utgangspunkt i både klinisk og basal forskning på kolorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom.

Vår avdeling har som et overordnet mål at kliniske studier blir en integrert del av behandlingstilbudet som alle avdelingens leger deltar i. Vi tilstreber et bredt og økende portefølje av forsker – og industri-initierte studier innenfor alle tumor-områdene slik at vurdering for studieinklusjon blir en del av den kliniske hverdagen. 
Vår kliniske utprøvningsenhet har nylig ansatt en overlege i rollen som faglig koordinator for kliniske studier som har ansvar for koordinering av alle pågående studier i avdelingen og til å sørge for at avdelingen har både forsker- og industri-initierte studier innenfor alle tumorgrupper. På den måten blir alle legene i avdelingen involvert i studier og våre pasienter får tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. Det er gode muligheter å involvere seg aktivt i kliniske studier, og det kan settes av tid til dette i tjenesteplan for egnet kandidat.

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk og på sengeområde.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Undervisningsoppgaver.
 • Delta i klinisk behandlingsforskning og innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne. 
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.   
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Interesse for og erfaring med kliniske studier er et pluss.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.   

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling i utvikling mot å bli kreftsenter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå. 
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen