Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Nygårdsgaten legesenter DA, Nygårdsgaten 4, 5015 Bergen.

Hjemmelen er ledig fra 1. april 2022. Overtagelsesdato avtales med fratredende lege.

Legesenteret ble etablert i 1983, og ble drevet som et to-legesenter frem til 2013. Lokalene ble totalrenovert i perioden 2013-2017 og fikk samtidig økt kapasiteten til 5 fastleger, samt 3 helsesekretærer i 2,5 stilling. Senteret er veldrevet og velutstyrt, men lyse og trivelige lokaler. Vi holder til i Bergen sentrum, med Grieghallen som nærmeste nabo.

Legesenteret er organisert som DA, der hver av legene eier 20%. Vi har selskapsavtale og internavtale, godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Dette har medført en svært stabil stab ved kontoret. Internavtalen gjennomgås og fornyes årlig. Siste revisjon er av mars 2021.

Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem, og  er tilknyttet Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.

Nåværende listelengde er 1840, kan endres etter ønske. 

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnus/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører, derfor tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dersom du innenfor de tre første årene sier opp din fastlegeavtale, og den ikke overdras etter ordinær utlysning og oppsigelsestid 6 mnd, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut av bedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000.  

Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret. 

For ALIS tilbyr vi også utgiftsdekning (ALIS-avtale) på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.  

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øivind Wesnes
Tittel: Fastlege
Telefon: 99620283
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Nygårdsgaten 4
5015 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image