Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til deleliste ved Varna legesenter. Nåværende fastlege har vært allmennlege og fastlege i Rygge/Moss siden 1989, og ønsker redusert arbeidsmengde frem til hun går av med pensjon i desember 2023. Ny fastlege vil derfor ha deleliste i to år og overtar deretter hele pasientlisten. Listelengden er på 1020 pasienter.  
  
Varna Legesenter DA er et veldrevet 5-legesenter etablert i 1993, med helt nye, meget romslige og funksjonelle lokaler. Det er et velutstyrt legesenter, inkludert  2 ultralydapparat, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Legesenteret har Pridok journalsystem og Medipay betalingssystem.  Flinke, stabile medarbeidere og godt kollegialt miljø. Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.  
  
Kvalifikasjoner  
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.  
  
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss. 
  
Søke på fastlegehjemmelen 
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  
  
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Gjølstad
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 977 33 957
E-post: bengjoe@online.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1A
1525 MOSS
Søk på stillingen