Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til ca 560 000 innbyggere. Vi har 21 senger, og en poliklinikk med over 18 000 konsultasjoner i året.  Avdelingen har også poliklinisk aktivitet på Ski sykehus og på Gardemoen fra 2022.  Avdelingen har 11,5 årsverk for overleger i tillegg til 12 LIS (hvorav 2 b-gren/LIS 3). Trombosepoliklinikk betjenes av LIS under supervisjon av overleger.  Klinisk forskning er integrert i den daglige virksomheten.

 

Vi har ledig en fast stilling for spesialist i hematologi.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av alle hematologiske sykdommer og lymfomer.
 • Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering
 • Bidrar med intern undervisning og kvalitetsarbeid i avdelingen, bl a utarbeidelse og oppdatering av prosedyre innen blodsykdommer. 
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost
 • Overlegen som tilsettes vil delta i hematologisk tertiærvakt pt 10-delt. 

Kvalifikasjoner

Leger med godkjent spesialitet i indremedisin og hematologi eller leger som har kommet langt i utdanningsløpet.

Leger med erfaring fra arbeid med pakkeforløp med spesiell interesse for lymfom.

Bred klinisk erfaring. 

Alle må søke elektronisk.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og positiv
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et stort, aktivt og spennende hematologisk fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ellen Brodin
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92482948
Hjemmeside
Arbeidssted
Blodsykdommer leger, Akershus universitetssykehus HF
sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen