Rana kommune har ledig
  • 100% fast stilling som sykehjemslege/rådgiver fra 07.02.2022.
90% av stillingen er kurativ virksomhet til beboere i sykehjem og 10% av stillingen er avsatt til rådgivning av tildelingskontor/institusjonsavdelingen.

Sykehjemslege vil være ansvarlig for medisinsk behandling og oppfølging av pasienter på langtids og korttidsavdelinger, delta i kvalitet og fagutviklingsarbeid, og skal bidra i utviklingen av gode samarbeidsrutiner med kommunens øvrige helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Veiledning av LIS1 og eller LIS3 lege kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege. Ønskelig med gjennomført norsk turnustjeneste.
  • Lege med erfaring som sykehjemslege eller allmennlege. Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4.
Følgende vektlegges:
  • Må kunne arbeide selvstendig.
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
  • Faglig engasjement.
Vi kan tilby:
  • God fastlønn
  • Kommunen er behjelpelig med bolig
Arbeidstid: Dagtid på ukedager og det er ingen pålagte vakter.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Lege ansettes i Rana kommunen med fast lønn. Kommunen tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen legger til rette for gjennomføring av nødvendige permisjoner og kurs.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

For flere opplysninger om stillingen kontakt:
kommuneoverlege Frode Berg, frode.berg@rana.kommune.no,
tlf: 41206706.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.10.2021
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 412 06 706
Hjemmeside
Arbeidssted
Mo i Rana
8622 MO I RANA
Søk på stillingen