Kort om arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder søker fast legekyndig medlem for Kontrollkommisjonen for DPS Agder i tidligere Vest-Agder, fra 01.01.2022. Avhengig av søkere kan det bli ledig verv som vara for legekyndig medlem fra samme tidspunkt.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1.

I Agder har vi fire kontrollkommisjoner knyttet til døgnenheter og dagenheter/poliklinikker (institusjoner og avdelinger) i spesialisthelsetjenesten som er godkjent for tvang og hvor kontrollkommisjonen er tillagt å treffe avgjørelser.  To kommisjoner dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand, og to dekker DPS-enhetene, ungdomsklinikken og familieklinikken i østfylket og vestfylket.

Kontrollkommisjonen for DPS Agder har møter ca. hver tredje uke på DPS Solvang. Kontrollkommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. Helsedirektoratet følger opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer.

Krav til lege/varamedlem for lege er følgende, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014: «Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.»
 
Oppnevningen i vervet er for fire år, med mulighet for re-oppnevning en gang.

Denne utlysningen sendes til Vest- Agder og Aust- Agder legeforening og for kunngjøring i Tidsskrift for Den norske legeforening.  Det ledige vervet kunngjøres også på Statsforvalterens nettside.

Informasjon om kontrollkommisjonens virksomhet, m.m. her.
 
Godtgjørelse reguleres av psykisk helsevernforskriften §§ 64-68 med en salærsats fastsatt av Justisdepartementet. (her) For legekyndig medlem med vara gjelder følgende satser:
  • Lege som er ansatt i lønnet stilling: 75 prosent av salærsats
  • Privatpraktiserende lege: 100 prosent av salærsats
Øvrige spørsmål om vervet kan rettes til Statsforvalteren i Agder ved seniorrådgiver Synnøve Spinnangr, tlf: 37 01 78 83, epost: fmavssp@statsforvalteren.no  eller ass. fylkeslege Liv Olaug Tveit Walseth, tlf: 37 01 75 69, epost liowa@statsforvalteren.no

Søknad med enkel CV sendes: Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal, eller til sfagpost@statsforvalteren.no

(Ved e-post, merk i emnefelt: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder)

Søknadsfrist: 01.11.2021
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Synnøve Spinnangr
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 37 01 78 83
E-post: fmavssp@statsforvalteren.no
Navn: Liv Olaug Tveit Walseth
Tittel: Ass. fylkeslege
Telefon: 37 01 75 69
E-post: liowa@statsforvalteren.no
Søknad
Søknad merkes: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder
Søknad sendes: Statsforvalteren i Agder
Postboks 504
4804 ARENDAL

Send søknad på mail
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL
Søk på stillingen