Ved Avdeling for metodeutvikling og analyse er det ledig en 1-årig midlertidig stilling som forsker (epidemiolog), med mulighet for forlengelse. For å understøtte vaksinasjonsprogrammet for COVID-19, vil forskeren som ansettes i denne stillingen inngå i en forskergruppe som forsker på problemstillinger knyttet til COVID-19 pandemien og vaksinasjonsprogrammet, deriblant immunitet og effekter av infeksjon og vaksinasjon. Forskergruppen utgjør et tverrfaglig miljø med blant annet immunologer, virologer og epidemiologer. Vi benytter unike data fra ulike norske helseundersøkelser (kohorter), nasjonale helseregistre og laboratoriedatabaser, som sammenstilles i store datasett for analyse.

Avdelingen ligger i området Smittevern, som er et av fem områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle forskningen i området ved bruk av store datasett fra registre og helseundersøkelser
 • Bidra til å gjennomføre prosjektet, utføre epidemiologiske analyser
 • Initiere nye relevante forskningsprosjekter
 • Ivareta og bygge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante forskningsmiljøer
 • Søke om ekstern finansiering til relevant forskning i avdelingen. Det forventes at forskeren søker om midler fra eksterne finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt
 • Vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling av resultater
 • Skrive rapporter og vitenskapelige artikler og bidra til andre vitenskapelige artikler i avdelingen/prosjektet
 • Bidra til å utvikle forskningen på hele instituttet gjennom avdelingens/ områdets aktiviteter (andre søknader, artikler og prosjekter) 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole / universitet på doktorgradsnivå i epidemiologi, statistikk, biostatistikk, medisin, andre helsefag eller annet relevant fagområde
 • Erfaring med epidemiologiske og statistiske metoder, f.eks. ulike familiedesign, longitudinelle design er nødvendig
 • Kjennskap til og erfaring med data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) eller andre kohortdata vektlegges
 • Erfaring med å organisere og analysere store og komplekse datasett vektlegges.
 • Erfaring med bruk av statistiske programmer som STATA, R og/eller SPSS vektlegges
 • Sentral rolle i publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter er en fordel
 • God kjennskap til norske data (helsedata og andre datakilder) vektlegges
 • Erfaring med vaksine epidemiologi og longitudinelle oppfølgingsstudier er en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk (alternativt annet skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team
 • Nytenkende, initiativrik og resultatorientert.
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Kandidaten må være fleksibel, effektiv og målrettet samt bidra til et inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse
 • Mulighet for faglig utvikling, utvikling av egen forskerprofil og inkludering i fagmiljøene på Folkehelseinstituttet
 • En arbeidsplass med mulighet for å jobbe med samfunnsrelevante oppgaver
 • Midlertidig stilling som forsker med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Tiltredelse snarest etter avtale
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Lill Trogstad
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 93235590
E-post: lill.trogstad@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 OSLO
Søk på stillingen