Kort om arbeidsgiver
Velferdsetaten/AlcoTail søker doktorgradstipendiat (ph.d.) til temaet rusmidler og avhengighet

Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune, tilbyr et bredt spekter av helse- og sosialfaglige tjenester til personer med rusmiddelproblemer i Oslo kommune. Velferdsetaten og AlcoTail utlyser en treårig doktorgradsstipendiatstilling (ph.d.). Stipendiaten vil være ansatt i og ha arbeidssted i Velferdsetaten og gradsgivende institusjon er Universitetet i Oslo.

Forskningsprosjektet AlcoTail er finansiert av Norsk forskningsråd og ledes av Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), og er delt inn i fem arbeidspakker. Prosjektet er et kompetanse og samarbeidsprosjekt mellom LDS, Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Velferdsetaten, Oslo kommune. Prosjektet har som formål å undersøke implementering og effekt av tiltak for å redusere bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler samt å undersøke behandlingsløpene til disse pasientene i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Forskningsrådet har en løpende utlysning om utenlandsstipend særskilt for stipendiater som er finansiert av Forskningsrådet. Det vil også bli ansatt en forskningsassistent i 50 % stilling fra 01.04.22 som er tilknyttet samme arbeidspakke. Den aktuelle arbeidspakken har som formål å identifisere og beskrive behandlingsforløpene til personer med alvorlige rusmiddelproblemer i spesialist- og kommunehelsetjenesten sett i lys av ulike rusbruksprofiler. Dette vil bli undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer, blodprøver, journalgjennomgang og registerkoblinger ved prosjektstart og vil gjentas etter et år.

Arbeidsoppgaver
 • Stipendiatstillingen er tilknyttet et prosjekt innen temaet rus og somatisk sykdom. Samlet ansettelsesperiode er tre år i full stilling fra ansettelsestidspunktet (januar 2022)
 • Stipendiaten må kunne ta ansvar for å innhente og bearbeide data, utføre statistiske analyser, presentere og publisere resultatene på både norsk og engelsk, samt bistå i søknadsarbeid og administrative oppgaver
 • Stipendiaten forventes å delta aktivt i prosjektets forskningsgruppe og å ta på seg enkelte undervisningsoppgaver internt og eksternt
 • Det forventes også at stipendiaten sprer funn fra egen forskning internt og eksternt og tar initiativ til å implementere relevante funn i praktisk, klinisk arbeid

Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter en lege, men sykepleiere eller vernepleiere med relevant mastergrad kan også vurderes
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til opptak på ph.d. -programmet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ansettelsen forutsetter at man får opptak til doktorgradsprogrammet innen 6 måneder
 • Det kreves kunnskap om somatisk helse, rusmidler og legemidler med ruspotensiale
 • Erfaring fra arbeid med personer med rusmiddelproblemer
 • Erfaring og kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenester i primærhelsetjenesten eller Oslo kommune er en fordel
 • God kjennskap til relevante forskningsmetoder og tilhørende verktøy, herunder survey-metodikk og analyseverktøy, er en fordel
 • Erfaring med fagsystemene Velferd, Gerica og DIPS er ønskelig
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk, tilsvarende minimum C2 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk

Personlige egenskaper:
 • Du må kunne jobbe strategisk og ha en rasjonell og analytisk tilnærming til komplekse utfordringer
 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og gjennomføre på en god måte
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglig fellesskap
 • Viser motivasjon og engasjement for fagfeltet
 • Du tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner og du liker å presentere resultater, refleksjoner og kunnskap på en tydelig og klar måte
 • Du har interesse for forskning og forskningsformidling og er opptatt av faglig utvikling gjennom å tilegne deg ny kunnskap, metodisk tenkning og nye arbeidsmåter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr:
 • 3-årig stipendiatstilling
 • Et spennende forskningsmiljø innen rusmiddelforskning
 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende fagmiljø
 • 37,5 t/arbeidsuke med fleksibel ordning mht. arbeidstid og kontorsted
 • Fine lokaler sentralt i Oslo 
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Prosjektstillingen innplasseres i stillingskode spesialkonsulent II i lønnstrinn 39-57 (kr. 560 100 - 787 500,- pr. år) avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse, og i henhold til Oslo kommunes regulativ 
   
 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 • I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Velferdsetaten
Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger
Kontaktpersoner
Navn: Linda Wüsthoff
Tittel: Forsker, RusForsk, Oslo universitetssykehus
Telefon: 905 69 834
Navn: John Ingar Danielsen
Tittel: Avdelingsdirektør i avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger - Velferdsetaten
Telefon: 941 76 709
Arbeidssted
Storgata 51
0182 OSLO
Søk på stillingen