Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en engasjert og trygg lege som har motivasjon og interesse for sykehjemsmedisin og ønsker å bidra til at vi videreutvikler gode pasientforløp og interne rutiner. Stillingen er faglig utfordrende og har interessante oppgaver, og vil være ledig etter avtale.

Det vil være fleksibel arbeidstid slik at tilstedetid og rådgivning kan tilpasses i forhold til behovet for oppmøte ved institusjonen og mulighet for digital samhandling.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin
Personlig egenskaper:
 • Interesse og motivasjon for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har helhetsperspektiv
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Institusjon
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Arvid Bøhn
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 48158516
E-post: kab@jevnaker.kommune.no
Navn: Aase Kristin Andreassen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 47604053
E-post: aaka@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Ole B. Bergersvei 1
3520 JEVNAKER
Søk på stillingen