Kort om arbeidsgiver

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig en fast overlegestilling etter at en av våre overleger har sluttet.

Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester. 

Ved internt opprykk kan vikariater av kortere eller lengre varighet bli ledig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Oppstarttidspunkt kan endres etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.
 • Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Interesse og kunnskap om utdanningsløpet for LIS-3 i anestesiologi.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.           

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 56 937
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd - Ragna Bloch Thoresens gate 8
4019 Stavanger