Kort om arbeidsgiver

Åkersvika legesenter er sentralt plassert ved Stangebrua, cirka 2 km fra Hamar sentrum. Legesenteret har fire fastlegehjemler, hvorav to er ledige:

 • Hjemmel ledig fra 1. januar 2022. Har permisjon fra kommunale oppgaver.
 • Hjemmel ledig fra 1. mai 2022. Har Ilseng fengsel som kommunal oppgave tilknytt hjemmelen.

Det er for tiden 900 pasienter på de ledige listene. Listelengden kan økes eller reduseres. Hjemmelsinnehaver kan tilpliktes 7,5 time kommunalt arbeid i uka. Betingelsene for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Det er politisk vedtatt at kommunen skal gå i forhandlinger med de fastlegene som ønsker det om innretning på 8.2-avtaler.

Åkersvika legesenter er velutstyrt med alt av vanlige hjelpemidler. Det er tre svært erfarne kolleger ved senteret. Det er et åpent og trygt arbeidsmiljø med fokus på sosial trivsel. Legesenteret er godt drevet. Fastlegene på legesenteret har et godt kollegialt forhold og avholder regelmessige møter. 

Stange kommune inngår avtale om gjenkjøpsgaranti med fastleger som overtar fastlegehjemmel fra d.d. og 2 år framover.

Arbeidsoppgaver

 • Det er for tiden ikke tillagt kommunale oppgaver til den ene hjemmelen. Kommunen inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Åkershagan-området i Ottestad sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker (sør). Vaktbelastningen tilsvarer 2-3 vakter pr. måned, med det er gode muligheter for ekstravakter. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus
 • Spesialisering innen allmennmedisin eller under spesialisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har stor vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret, samt andre deler av helsetjenesten i Stange
 • Du tar din del av ansvaret for felles drift av legesenteret
 • Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon

Vi tilbyr

 • Trygt og åpent arbeidsmiljø, med stort fokus på sosial trivsel
 • Inkluderende og sterkt fagmiljø
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • CGM (tidligere Winmed) jorunalsystem
 • Gratis parkering
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tove Nordli Selnes
Tittel: Kommunalsjef helse
Telefon: +4791512411
E-post: Tove.Nordli.Selnes@stange.kommune.no
Navn: Sissel Vangen
Tittel: Fastlege Åkersvika legesenter
Telefon: 62 57 38 50
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stange kommune
Vikavegen 15A
2312 Ottestad
Søk på stillingen