Kort om arbeidsgiver
Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det ledig 100 % fast stilling som overlege og ett års vikariat som LIS lege

Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å utrede og behandle psykiske sykdommer hos personer over 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor.

Alderspsykiatrisk avdeling består av en sengepost og en poliklininikk. Avdelingen utreder og behandler pasienter med psykiske lidelse inkludert rusproblematikk. Differensialdiagnostikk opp mot somatiske tilstander er en viktig del av arbeidet. Poliklinkken består av en allmennpsykiatrisk enhet og en FACT enhet.
Avdelingen har et robust tverrfaglig miljø som tilbyr pasientene miljøterapi, samtaler individuelt og i gruppe, -og biologiske behandlingsformer. Avdelingen veileder førstelinje. Likeverdig samarbeid mellom pasient, pårørende, primærhelsetjenesten og avdelingen ligger til grunn for all utredning og behandling på avdelingen. Avdelingen flyttet i juni inn i nye lokaler og er samlokalisert med somatiske avdelinger på Steinerud.

Vi søker deg som
  • Er spesialist i psykiatri for overlegestilling
  • Er lis i psykiatri, allmennlege med behov for fordypning eller lis innen andre fagfelt med interesse for Alderspsykiatriske problemstillinger
  • Det er en stor fordel å ha erfaring fra poliklinisk virksomhet både innenfor affektive lidelser, rus og/eller psykosepasienter.
  • Har kjennskap til og i tillegg til ønske om å jobbe med geriatriske  problemstillinger
  • Har erfaring fra ambulant virksomhet.
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har god kjennskap til biologiske behandlingsmetoder
  • Er strukturert, systematisk og har god oversikt. Har god evne til å være fleksibel
  • Personlig egnethet og erfaring innenfor alderspsykiatrisk arbeid vektlegges. Det er også viktig å kunne samarbeide på tvers av faggrupper og organisatoriske enheter. 
 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.  
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Vi tilbyr
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
 Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Reidun Koppen Barstad
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 22 45 85 00
Navn: Torfinn Lødøen Gaarden
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 85 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO