Kort om arbeidsgiver
Om virksomheten
Sola sykehjem ligger sentralt i Sola kommune og består av 3 avdelinger med tilsammen 70 pasienter. Sykehjemmet har to leger i 100% stilling som deler på behandlingsansvaret. Avdelingene har god sykepleier/fagdekning. Høsten 2020 ble det åpnet et nytt sykehjem vegg i vegg som resulterer i større legefagmiljø og samhandling på tvers av avdelingene.

Arbeidssted
Avdeling for korttid/rehabilitering/ØHD består av 18 senger hvorav en seng er øremerket til ØHD behandlingen. Pasientene våre kommer hovedsaklig fra sykehusopphold eller hjemmet for videre vurdering, utredning og/eller reabilitering. Det er en spennende og sammensatt pasientgruppe med tanke på alder, diagnoser og problemstillinger. Avdelingen vektlegger tverrfaglig pasientoppfølging av bl.a. lege, sykepleier, fysio/ergo og ledelsen. 

Arbeidsoppgaver
Medisinskfaglig behandlingsansvar
Ansvar for løpende utredning, behandling og oppfølging av pasientene
Veiledning av helsepersonell
Fokus på brukermedvirkning og nært samarbeid med pårørende
Deltar i virksomhetens kvalitetsutvalg og bidrar i internundervisning

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Relevant legespesialitet eller er under spesialisering i allmennmedisin
Gode it-kunnskaper
God evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon
Det kreves svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Du må levere politiattest av nyere dato før du starter i stillingen

Personlige egenskaper
Pasientorientert, systematisk og engasjert
Gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter
Kunnskapssøkende
Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr
Sola kommune har gode pensjons - og forsikringsordninger. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbyr forskjellige velferdsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til lokal lønnspolitikk.
Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysningen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som enhver tid gjelder.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sola kommune
avdeling for korttid/rehabilitering/ØHD
Kontaktperson
Navn: Tom Laab
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 90769639
E-post: tom.laab@sola.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Lege 100% stilling korttid/rehab/ØHD
Send søknad på mail
Arbeidssted
Sola sykehjem
Solkroken 6
4050 SOLA
Søk på stillingen