Kort om arbeidsgiver
Ledig nyopprettet fastlegehjemmel med avtale på vilkår 8.2, er ledig for snarlig tiltredelse i Elverum.

Den nye hjemmelen er en null liste som må bygges opp av den legens om ansettes.

Hjemmel en plassert ved Parken legesenter, og det vil da bli 3 fastleger ved senteret. Legesenteret har pr i dag ansatt 2 helsesekretærer som vil bistå legene.

Legesenteret har de siste årene oppgradert lokaler og utstyr. De har blant annet eget rom med laboratorie, EKG, blodtrykksmåling 24 timer, spirometri o.l. 

Legesenteret benytter kontaktløst betalingssystem fra Convene og journalsystem er pasientsky og alle funksjoner dette tilbyr og kontoret har utstyr for digital pasientkontakt

Lokalene vil i forbindelse med utvidelse til 3 leger få en ekstra oppgradering. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede, de har egen gratis parkering for ansatte og pasienter, beliggenhet i nærhet til sykehus og kommunens interkommunale legevakt. .

Legesenteret har kollegial fraværsdekning.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er i dag en 0-liste, så den som tiltrer praksisen må bygge opp listen selv.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med feire /fraværs vikariater. 
 • Deltakelse i Elverum interkommunale legevakt utenom ordinær arbeidstid, det vil si fra kl. 1600 til 0800 på hverdager og helger/høytider. Deltakelse i legevakt er pr i dag fleksibel med hensyn til vakthyppighet, men vi ønsker å ha nye leger med vaktordningen. 
 • Det er pr i dag deltakelse i legevakt på dagtid, i en turnus der alle fastleger deltar, men kommunen vil ta over dette på sikt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, helst spesialist eller påbegynt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper
 • God kunnskap om norsk helselovgivning
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Personlig egnethet som fastlege.
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaer og kommunen
Vi tilbyr
 • Vilkårene er  i forhold til pkt. 8.2 i rammeavtale ASA 4310. 
 • Det er Elverum kommune som eier hjemmelen og stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv og legen vil da betale en leie for dette til kommunen. 
 • Legens inntjeningsgrunnlag som selvstendig næringsdrivende  vil være på grunnlag av egenandeler og refusjoner fra Helfo. 
 • Betinger avtale med Elverum kommune  i tråd med gjeldende regelverk. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsettingen er betinget godkjent politiattest, som ikke skal legges ved søknad men bli etterspurt før en eventuell tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef familie- og helse
Telefon: 993 56 680
Arbeidssted
Storgata 51
2406 ELVERUM
Søk på stillingen