Kort om arbeidsgiver

Avd. psykose og rehabilitering består av tre spesialposter, med totalt 38 sengeplasser, tre ambulante rehabiliteringsteam og treningsklinikk. Habiliteringstjenesten for voksne er også organisert under avdelingen. De tre sengepostene og ambulante teamene tilbyr spesialisert behandling i hovedsak for pasienter med psykoseproblematikk. Sengepostene ligger på Østmarkneset, Lade.

Avd. psykose og rehabilitering, søker etter

LEGE I SPESIALISERING

100 % fast stilling med tiltredelse 01.12.2021. 

Stillingen er en utdanningsstilling ved avdelingen. For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon og gjennomført turnustjeneste.

Stilling for leger i spesialisering er en del av den totale utdanningen, med rett til rotasjon innen alle relevante seksjoner og avdelinger i Klinikk psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet og i Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge . Klinikkene er godkjent for fem år. Avd. for psykose og rehabilitering fyller alle krav til akademisk kompetanse. Interesserte leger i spesialisering ønskes velkommen til et godt og interessant fagmiljø og en systematisk og grundig spesialisering.

Arbeidsoppgaver

  • Den som ansettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.
  • Ansettelse i stillingen medfører også forpliktelse til undervisning av studenter.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege, gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1).
  • Det vil bli lagt stor vekt på relevant klinisk erfaring fra psykiatri.
  • Det søkes etter kandidater med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper

  • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som samarbeidsevne, selvstendighet, nøyaktighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid vektlegges også.

Vi tilbyr

  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
  • Lønn etter gjeldende overenskomst.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72823113
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern - Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet,  Avd. psykose og rehabilitering
Østmarkveien 29
7040 Trondheim