Kort om arbeidsgiver
Dette er en  ny fastlegehjemmel i Namsos Kommune.
Søker kan selv velge å jobbe som selvstendig næringsdrivende fastlege med driftsavtale, eller som kommunalt ansatt fastlege. Begge varianter vil vurderes som likeverdige søkere. 
Stillingen vil bli tilknyttet et av legekontorene i Namsos Kommune. Den som ønsker driftsavtale kan selv komme med ønsker til hvilket kontor hjemmelen skal tilknyttes, i samråd med de private legekontorene.
Om valget er å bli kommunalt ansatt fastlege, vil kommunen legge føringer på hvilket legekontor hjemmelen tilknyttes. Det er plikt til deltagelse i kommunal legevakt.
Kvalifikasjoner
Formelle krav:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
- Spesialist i allmenmedisin eller under spesialisering
- Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Personlige egenskaper:
- Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
- Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap
- Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
- Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
Annet
- Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven
- Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler.
Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner fra kommunen for opplysninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Navn: Tore Flosand
Tittel: Virksomhetsleder Helse og forvaltning
Telefon: 91693293
E-post: tore.flosand@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Namsos kommune
Abel Meyers gate.
7800 NAMSOS
Søk på stillingen