Vi søker Lege i spesialisering, fast stilling og vikariat

Som universitetsavdeling og utdanningsavdeling i øre-nese-halssykdommer gir øre - nese - hals avdelingen gode muligheter til faglig utvikling.

Vi har 10 leger i spesialisering og 15 overleger hvorav 3 med bistilling på UiO. Til sammen er vi ca 80 ansatte på avdelingen.

Vi har poliklinikk, høresentral, seksjon for obstruktive søvnsykdommer, egen sengeenhet, operasjonsenhet for inneliggende pasienter, og for dagkirurgi i Lørenskog og på Ahus Gardermoen.

En fast LIS stillinger og 1 vikariat for 6 måneder med mulighet for forlengelse blir ledig. Ved intern tilsetting kan det bli ledig vikariat med 6-12 måneders varighet med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig at søker oppgir om søknaden kun gjelder fast stilling eller også vikariat. 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • LIS går for tiden i 10 delt tilstedevakt.
 • På dagtid roterer LIS mellom oppgaver innen øre-, hørsel-, nese/bihule-, hode/hals-, søvn- og pediatriske ØNH sykdommer.
 • Undervisning av medisinske studenter kan også være en del av oppgavene.
 • Tjeneste på Ahus Nordbyhagen i Lørenskog og på Ahus Gardermoen (Tidligere LHL sykehuset).

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Vi søker lege som ønsker utdanning som øre-nese-halsspesialist 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø.
 • IKT og medisinskteknisk utstyr er viktig i ØNH og interesse for dette tillegges vekt.
 • Det legges vekt på erfaring innen ØNH spesialiteten.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet og erfaring også fra andre deler av medisin og kirurgi.

Vi tilbyr

 • Et hektisk og engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere, audiografer og sekretærer.
 • Spesialistutdanning i ØNH sykdommer med deltagelse i internundervisning og eksterne kurs.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Erik Lie
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 87 197
E-post: erik.lie@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-Nese-Hals, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen