Kort om arbeidsgiver

Ved avdeling Rehabilitering, Kirkenes sykehus, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som LIS 3 i fysikalsk medisin og rehabilitering.  

Avdeling ReHabilitering er foretaksovergripende dvs. at tilbudet som gis gjelder for hele Finnmarks befolkning (ca. 76 000 innbyggere). Avdelingen består av 4 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam), HAVO (habiliteringstjenesten for voksen) og HiA (HelseIArbeid),  samt KSF (klinisk servicefunksjoner), LMS (Lærings- og mestringssenter) og KEF (Klinisk ernæringsfysiolog) for Kirkenes sykehus.

I tillegg har avdelingen egen nevrolog og nevropsykolog.

Avdelingen har fokus på slagrehabilitering og kroniske nevrologiske sykdommer, men er i utvikling. Vi har etablert tilbudet HelseIArbeid og øker omfanget av vår tverrfaglige poliklinikk. 
I de tverrfaglige teamene jobber du tett med alle våre fagfolk, slik som logoped, synspedagog, sykepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer. I tillegg har vi egne merkantile.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning og behandling av pasienter, både inneliggende og gjennom et poliklinisk tilbud.
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam.
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat.
 • Journalarbeid.
 • Internundervisning av helsepersonell.
 • Oppfølging av pasienter i FMR, HAVO, ART, HiA og noen av de pasientene fys/ergo behandler.
 • Alle i vår avdeling må være forberedt på å bidra på aktuelle LMS-kurs iht. sin kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege.
 • LIS 1 tjeneste må være gjennomført og godkjent før oppstart i stillingen.
 • Grunnleggende IKT-kompetanse og kunnskap om EPJ og andre fagsystemer.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Engasjert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Dagarbeidstid uten vakter.
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid.
 • I tillegg til god lønn, får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Tina Uglebakken
Tittel: Overlege
Telefon: 90897276
E-post: Tina.Ollila.Uglebakken@finnmarkssykehuset.no
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 41645014
E-post: Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Leger ReHabilitering, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes
Søk på stillingen