Kort om arbeidsgiver
Klinikken opplever stor tilstrømning fra pasienter med sammensatte sykdomsbilder. Mange er særlig interessert i vår behandling av hypotyreose og stoffskifte-tilstander. Vi har derfor behov for flere leger omgående. Balderklinikken  ønsker primært allmennleger, fortrinnsvis med klinisk erfaring fra norsk eller svensk allmennmedisin, men endokrinologer, indremedisinere og andre spesialister er også velkommen til å søke.
 
Pasientene presenterer ofte et sammensatt klinisk scenario med bla  uspesifikke symptomer som tretthet og muskelsmerter. Vår etterspurte helhetlige tilnærming innebærer konsultasjoner på opptil 90 min, grundig prøvetaking og en omfattende klinisk vurdering. I funksjonell medisin er vi særlig interessert i å avdekke og behandle underliggende psykososiale forhold som stress, kosthold og livsstil. Dette gir lege og pasient unike muligheter til å etablere en god relasjon, og til å komme til bunns i hva som kan ligge bak de kroniske symptomene, og finne veier til bedring.
Legene forventes å samarbeide med de andre behandlerne på klinikken og delta på regelmessige interne fagmøter.
 
Kvalifikasjoner/egenskaper:
 
 • Relevant klinisk arbeidserfaring
 • En positiv innstilling og interesse for pasienter med sammensatte lidelser
 • Norsk eller Svensk autorisasjon som lege
 • Interesse for en helhetlig tilnærming til sammensatte og diffuse plager
 • Gode kommunikasjonsevner og en omsorgsfull innstilling
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Interesse for funksjonell medisinsk vinkling på helseproblemer.
 
Vi kan tilby:
 
 • Grundig opplæring i funksjonell medisin
 • Tverrfaglig samarbeid og løpende faglig utvikling
 • Tett oppfølging og et godt støtteapparat
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med svært engasjerte kollegaer
 • Sentral beliggenhet
 • Mulighet til videokonsultasjoner fra hjemmekontor 1-2 dager i uken.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Balderklinikken AS
Kontaktperson
Navn: Jan Ottersland
Tittel: Konstituert Daglig Leder
Telefon: 94885580
E-post: daglig.leder@balderklinikken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Balderklinikken
Munchs gate 7
0165 OSLO
Søk på stillingen