Kort om arbeidsgiver

Enhet Radiologiske leger, Hammerfest sykehus, har ledig 1 x 100% vikariat som Lege i spesialisering i radiologi fra og med 01.01.2022. Vikariatet har varighet på 6 måneder, med mulighet for fast ansettelse. 

Siste del av spesialiseringsløpet vil foregå ved eksternt sykehus, fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for radiologiske leger, Klinikk Hammerfest. Utdanningsplan for faget finner du HER.

Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 11 radiografer og 3 sekretærer.
Avdelingens maskinpark består av MR 1,5 tesla, CT, Ultralyd, Konvensjonell rtg og gjennomlysning.
Vi har Sectra Ris/Pacs, som er felles for alle billeddiagnostiske avdelinger i Helse Region Nord.

Finnmarkssykehuset er inne i en historisk satsing på sykehusbygg og utstyr. Vi har nye sykehus/sykehusbygg i Kirkenes, Alta og
Karasjok, og er nå i gang med å bygge nytt sykehus for Vest-Finnmark i
Hammerfest.

Arbeidsoppgaver

 • Delta aktivt i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
 • Stillingen innebærer deltagelse i vaktordning, etter introduksjonstid.
 • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • LIS-1-tjeneste må være fullført.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og ønske om videre utdanning i radiologi.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi er en moderne avdeling.
 • Du får kolleger med humor og høy arbeidsmoral.
 • Som LIS hos oss blir du godt tatt vare på og får tett oppfølging under utdannelsen.
 • Varierte arbeidsoppgaver og tid for faglig fordypning.
 • Vi har tett kontakt og samarbeid med våre klinikere og øvrige samarbeidspartnere.
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid.
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Grete Norvang
Tittel: Overlege
Telefon: 92057417
E-post: Grete.Norvang@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet radiologer, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest
Søk på stillingen