Kort om arbeidsgiver
Ved radiologisk avdeling er det ledig fast stilling eventuelt vikariat som LIS med mulighet for forlengelse.
Avdelingen har et vaktsamarbeid med Lovisenberg sykehus og i den forbindelse er det opprettet nye faste stillinger ved DS.

Avdelingen har gruppe II-status med opptil 3 års tellende tjeneste til spesialiteten. Etter ny LIS-ordning er det avtale med OUS om 2 års tjeneste.
6-delt primærvakt med hjemmevaktsordning og vaktsamarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus, med planlagt overgang til 7-delt turnus i nær fremtid. Ansettelse ved DS forutsetter deltagelse i rullering og vaktordning.
 
Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens vaktordning og generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. Det blir gitt veiledning og felles LIS-undervisning både internt og i samarbeid med Lovisenberg og Ullevål. Avdelingen har 7 laboratorier med bl.a en 1,5T MR, CT, røntgen og UL. TRIS RIS/ Sectra PACS.

Kvalifikasjoner
 • Faglig interesse og generelt god faglig medisinsk kompetanse.
 • Radiologisk erfaring teller positivt.
 • Interesse for faglig utvikling og kvalitetsforbedring.
 • Motivasjon og effektivitet
 • Evne til å ta initiativ for egen læring og vise engasjement
 • Interesse for teamarbeid innad i avdelingen og tverrfaglig
 • Fleksibilitet, gode samarbeidsevner og endringsvilje
 • Evne til god samhandling/samarbeid med kolleger
 • Personlig egnethet
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.
Det er nødvendig at søker behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr
 • Hyggelig kollegialt miljø i grønne, sentrale omgivelser
 • Faglig høy kvalitet og godt læringsmiljø
 • Fokus på faglig utvikling
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 22 45 17 52 / 99 27 36 32
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Medisinsk ansvarlig radiolog
Telefon: 971 70 915
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO