Kort om arbeidsgiver

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisert på Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest for Otra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet, Poliklinikk og FACT.

DPS Solvang har et stort fagmiljø med psykiatere i 10,5 stillinger, psykologspesialister i 16,2 stillinger og psykologer i 23,2 stillinger. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering innen psykiatri. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Døgnenheten har 20 senger hvorav 5 administreres og disponeres av FACT-team og 2 av Akuttambulant team. Pr. i dag er det tre behandlerstillinger hvorav en overlege, en psykolog og en lege ved døgnenheten. FACT-teamet har ansvar for ambulant oppfølging av mennesker med psykoselidelse i hele Kristiansandsregionen, herunder pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

Vi har ledig 100 % fast stilling for psykiater/overlege ved døgnenheten med ønsket tiltredelse 01.12.2021.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger
 • Diagnostiske vurderinger, kartlegging, utredning og behandling i henhold til pakkeforløp
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Veiledning til annet helsepersonell
 • Delta flerfaglig i samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid
 • Delta og bidra i undervisning

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk     

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en overlege som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig team og med variert psykiatrisk problematikk, og som kan jobbe selvstendig.
 • Høy arbeidskapasitet vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt fagmiljø
 • En spennende og krevende jobb
 • Kollegialt fellesskap
 • Lønn etter gjeldende avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lene Gundersen Peersen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 84 553
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Solvang, døgnenhet, Kristiansand
Løkkeveien 24
4616 Kristiansand
Søk på stillingen