Kort om arbeidsgiver
2.gangs utlysning av ledig vikariat i fastlegehjemmel i et aktivt og utviklende fagmiljø ved Brandbu legegruppe fra 01.11.21 - 01.05.22

Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis. De søker etter vikar til en av senterets fem fastlegehjemler. Du kan velge om du ønsker å gå inn som selvstendig næringsdrivende lege eller som fastlønnet vikar på kommunale vilkår.

Om oss
Brandbu legegruppe har engasjerte leger, turnuskandidat og dyktig og stabilt hjelpepersonell med ulik fagkompetanse. De har god standard på laboratorietjenester og faglig godt tilbud med bl.a egne diabeteskontroller med sykepleier og lege. I samarbeid med Universitetet i Oslo har de i tillegg medisinerstudenter plassert i 6 uker henholdsvis vår og høst. De har et godt kollegialt miljø. Det er godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, NAV, og med kommunale instanser som hjemmesykepleie, barnevern og helsestasjon. Sykehuset Innlandet Gjøvik har for øvrig lokalt spesialisthelsesenter i Gran.

Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler. De har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, tilknytning til Norsk helsenett og Convene betalingsterminal. De har tatt i bruk videokonsultasjoner og hjemmekontorløsning.

Vi søker
Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege. Dersom du ønsker å arbeide i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø, er dette stedet for deg. Fastlegen er sentral i den kommunale helsetjenesten - med mange og komplekse oppgaver.

Om du ønsker avtale som selvstendig næringsdrivende allmennpraktiker, inngås avtale med Gran kommune iht. ASA 4310 Rammeavtalen. Dersom du som vikarierende lege ønsker fastlønn, inngås arbeidsavtale med Gran kommune.

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig fastlege for fastlegeliste med listetak på 1150 pasienter.

Det er ikke kommunale oppgaver til vikariatet.
Det er pliktig deltakelse i legevakt:
- Mellom kl. 08-15 mandag-fredag mottas øyeblikkelig hjelp ved de respektive legesentrene.
- I helg og på kveld er det 18.delt legevakt i nye lokaler sammen med Lunner kommune. Dyktige legevaktsykepleiere er til stede under hele vakttiden. Lunner og Gran legevakt er samlokalisering med ambulanse, brann og politi.
- Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland).

Krav til kompetanse
Du kan gjerne være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, eller være godkjent allmennlege med full refusjonsrett fra Helfo. Vi forutsetter at du er ferdig med turnustjenesten.

Du har gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
Du har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
Personlig egnethet og evne til samhandling vil bli vektlagt ved tildeling.
Det er en fordel om du har kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten.

Vi kan tilby
Et godt og utviklende fagmiljø - både i legesenteret og blant legene for øvrig, med et aktivt allmennlegeutvalg og en trivelig lokal legeklubb. Jevnlige møteseriemøter med ulike sykehusavdelinger. For ikke-spesialister/ lege i spesialistløp kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin.
I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Informasjon til deg som søker
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Calmeyer Gauslaa
Tittel: Fastlege
Telefon: 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Navn: Marianne Nappen
Tittel: Fastlege
Telefon: 918 02 260
E-post: mariannenappen@hotmail.com
Navn: Are Løken
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 932 74 744
E-post: are.loken@gran.kommune.no
Arbeidssted
Brandbu legegruppe
Nedre Hagali 18
2760 BRANDBU