Kort om arbeidsgiver

I Smerteavdelingen jobber leger, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere tett sammen med utredning og behandling av pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 medarbeidere fordelt på hel- og deltidsstillinger. Avdelingen består av en smertepoliklinikk og et intrahospitalt smerteteam. Avdelingen har høy forskningsaktivitet og det foregår mye spennende fagutviklingsarbeid gjennom nasjonalt smertenettverk.

Vi har flere legespesialiteter tilknyttet avdelingen, og i vår poliklinikk har vi ledig et overlegevikariat. Vi ser gjerne at poliklinikken suppleres med en allmennlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen spesialitet som er relevant for vår virksomhet. Ved pågående spesialisering kan det være aktuelt med konstituering. Smerteavdelingen er en del av Operasjon- og intensivklinikken. Legene her er matriseorganisert, dvs. at de er ansatt i legeavdelingen men har sitt daglige virke i Smerteavdelingen.

Vi tilbyr en familievennlig og fleksibel stilling med dagarbeid der stillingsstørrelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk
 • Utredning og oppfølging av smerteproblematikk
 • Individuelle og tverrfaglige konsultasjoner 
 • Fagutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Interesse for smertebehandling
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team
 • Strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Nytenkende tverrfaglig miljø
 • Trivelige kolleger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Aslak Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 97599347
E-post: aslak.johansen@unn.no
Navn: Tone Elise Westgaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 93871317
Navn: Kirsten Kjelstrup
Tittel: Avdelingsleder anestesilegeavdelingen
Telefon: +47 92266614
E-post: kirsten.brun.kjeldstrup@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø