Kort om arbeidsgiver
Follo medisinske senter er et vertskommunesamarbeid drevet av Nordre Follo kommune og består av døgnåpen legevakt, legebil og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Legevakten dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og deler av Enebakk med et befolkningsgrunnlag som er i stadig ekspansjon, for tiden om lag 100 000 innbyggere.
Vi er derfor en av Norges største legevakter.

Legevaktens kjerneoppgaver er å yte helsehjelp til de som til enhver tid bor og oppholder seg i kommunene. Legevakten skal vurdere og behandle akutt sykdom, skade og lidelse til alle tider av døgnet hele året.

Legetjenesten på legevakt og på legebil dekkes av selvstendig næringsdrivende leger i vanlig legevakttid kl. 16–08 og i helger og høytider.

Vi har også tilgjengelige legevakter spesielt tilpasset leger som av ulike grunner ikke kan møte før kl. 18 og må dra fra legevakten kl. 07 etter nattevakter. Dette gjelder ikke for legevakter på legebil som løper fra kl. 16 til 23.

Kommentar til søknadsfristen: Legevaktengasjement hos oss vil kunne etableres for interesserte leger løpende fra og med annonseringstidpunktet og fremover i overskuelig tid.

Ny turnus vil tre i kraft fra og med 1. november 2021, men vi har også ledighet i nåværende turnus.      

Arbeidsoppgaver
 • diagnostikk og behandling av pasienter med akutt sykdom, skade og lidelse og akutt forverring av kronisk lidelse
 • sykebesøk med bemannet legevaktbil i team med legevaktsentralen og AMK
 • dokumentasjon i EPJ-systemet, for tiden Infodoc Plenario
Kvalifikasjoner
 • lege med norsk autorisasjon
 • godkjent turnus/ LIS 1 tjeneste
 • søkere fra land utenfor Skandinavia: må ha norskkunnskaper som tilfredsstiller Bergenstesten eller tilsvarende
 • leger som ikke har kvalifikasjoner til å være selvstendig i legevakt: vil få nødvendig opplæring og bakvakt i henhold til akuttmedisinforskriften
 • generell IT-kompetanse 
Personlige egenskaper
Vi søker engasjerte leger, som bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø. Du bidrar også til gode pasientforløp i legevakten. Det er viktig at du er fleksibel og god til å samarbeide, og at du viser raushet og handlekraft i kritiske situasjoner.

Vi tilbyr
 • et godt og trygt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • lønn i henhold til SFS2305
 • offentlig tjenestepensjonsordning, for tiden KLP
Gyldig politiattest i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse. 

Kontaktperson for interesserte leger er kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo på telefon: 97 03 80 08 og tillitsvalgt Mehmet Harbiyeli på telefon: 96 75 52 11. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Marita Kolstrøm
Tittel: virksomhetsleder
Telefon: 99 50 44 52
E-post: marita.kolstrom@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI
Søk på stillingen