Kort om arbeidsgiver
Våler legesenter har 3 fastlegehjemler og turnuslege, stabilt og erfarent hjelpepersonell, har godt utstyr i fine lokaler. Vi er samlokalisert med Nav, helsestasjon, psykisk helse og rustjeneste og apotek og har effektivt,  tverrfaglig samarbeid. 

Ledig fastlegehjemmel ved Våler legesenter.
Vi har gode betingelser, stabil legedekning, erfarent hjelpepersonell og fine lokaler. Kommunen har arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell og drifter senteret. Legene er selvstendig næringsdrivende og henter sin inntekt fra egenandeler og refusjoner. 

Pr. i dag er det 1330 pasienter på listen, som også er tillagt helsestasjon- og skolehelsetjenesteoppgaver. Det vurderes endringer i listelengder og evt. opprettelse av ALIS-hjemmel.

Samarbeidsavtalen mellom kommunen og fastlegene skal revideres, og ny hjemmelshaver vil få mulighet til å påvirke endringer og nye løsninger for fastlegetjenesten i kommunen. 

Våler kommune har ca 3650 innbyggere og ligger 25 minutter sør for Elverum. Det er gode frilufts- og fritidstilbud og vi åpner i høst en helt ny skole og aktivitetshus. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Våler kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siri Brunborg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 90140790
E-post: sb@vis.kommune.no
Navn: Bo Brendstrup
Tittel: Kommunelege
Telefon: 41619397
E-post: kommunelegen@vis.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Våler legesenter
Vålgutua 200
2436 VÅLER I SOLØR