Kort om arbeidsgiver

Ved Ortopedisk avdeling har vi ledig to vikariat for lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Tiltredelse 01.09.21 - varighet til 31.12.21 med mulighet for forlengelse.

Ortopedisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for all ortopedisk virksomhet. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning. Ortopedien i UNN HF er fordelt og funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt ved de ortopediske seksjonene i Harstad og/eller Narvik. De endrede kravene til spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi vil ligge til grunn for utdanningsplanen, som UNN vil legge til rette for.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning 
 • Delta i forskning
 • Rullering mellom UNNs lokalisasjoner i utdanningsøyemed kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske ø-hjelpstilstandene
 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/del1-tjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene for spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Personlige egenskaper, som evne til utvikling og omstilling, motivator for medarbeidere samt god arbeidskapasitet, vektlegges
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer det med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: May-Liss Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90037346
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NOR-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen