Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Med bakgrunn i økt aktivitet skal bemanningen økes og Anestesiavdelingen skal fra 2021 drifte med 9,85 legeårsverk. Sykehuset har elektiv operasjonsvirksomhet fra mandag tom fredag og både dagkirurgiske og inneliggende pasienter. Intensivavdelingen har 6 sengeplasser inklusive en postoperativ enhet med 9 sengeplasser.

Vi har ledig 100 % fast stilling og 100 % stilling vikariat med tiltredelse snarest og varighet ut 2022.

Det kan være mulig å dele opp stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi, intensivbehandling, traumatologi, smertebehandling/palliasjon
 • Vaktordning inkl. helgevakter
 • Håndtere akutt syke barn på føden og i akuttmottak på vakttid da barnelege ikke er tilstede 

Kvalifikasjoner

 • Spesialistutdanning anestesi 
 • Det forventes bred erfaring innen anestesi, intensivbehandling, traumatologi og gjerne erfaring fra smertebehandling/palliasjon samt akutt syke barn
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig - tilsvarende nivå B2
 • Søker må ha norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Har helhetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid 
 • Er handlekraftig og har gjennomføringsevne 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i PKH
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anita Hellberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93004291
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger