Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som lege hos oss?

Beskrivelse
Skiptvet kommune søker etter fastlege til Skiptvet legekontor. Det er fortrinnsvis en fast stilling, men det kan være et vikariat for en avtalt periode.

Det er 3 leger knyttet til kontoret, hvor 2 er spesialister i allmennmedisin og 1 er under utdannelse. Det er den er den ene spesialisten som ønsker å pensjonere seg.

Det er 3 dyktige og erfarne sekretærer og et effektivt og velfungerende arbeidsmiljø hvor både leger og sekretærer har stått i stillingene lenge.

Kontoret har blant annet akuttrom/skiftestue, eget laboratorium, med utstyr for EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri. Vi bruker for tiden System X, men det vurderes å skrifte til et skybasert system.

Om stillingen
Listestørrelsen er på ca. 1000 pasienter, men kan økes ved behov. Hjemmelen har vært driftet av samme lege siden 1995 og det er en stabil og god fastlegepraksis.

Det kan tulbys ALIS/spesialisering i allmennmedisin med veileder fra samme kontor.

Ved eventuell tildeling av hjemmel følger videre forhandling om overtagelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. 

Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 

Hjemmelen er ledig fra dags dato, men kan tilpasses.

Arne Torkelsen er hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver
  • Vanlige fastlegeoppgaver. Praksisen har en stabil og velopparbeidet liste.
  • Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er belastningen svært liten.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • God kjennskap til norsk lovverk

Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Fleksibel, positiv og evner å se den enkelte
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid
  • Gode inntjeningsmuligheter fra første dag


Generelle opplysninger
Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kontakt Karin Bogen på tlf.: 99580197

Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skiptvet kommune
Kontaktperson
Navn: Kari-Ann Valbø
Telefon: +47 69 80 61 00 mob: +47 95278262
Arbeidssted
Skiptvet legekontor
Sollia 1
1816 SKIPTVET