Kort om arbeidsgiver

Avdeling for nevrologi og rehabilitering har ledig ett 6 mnd. vikariat for lege i spesialisering/ LiS 2 -  nevrologi.  Tiltredelse snarest.
Vikariatet har mulighet for forlengelse.

Nevrologisk avdeling har 8 Lis 2 stillinger og 5 overlegestillinger.  Sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering har 7 nevrologiske senger, 11 slagsenger og
4 rehabiliteringssenger.  Det er egne leger som har hovedansvaret for rehabiliteringssengene.

Vi driver utstrakt poliklinisk virksomhet og har godt etablerte tverrfaglige poliklinikker for pasienter med Parkinson, slag, ALS, epilepsi og MS.

Lis 2 går i en 8-delt tilstedevaktsordning med overleger i bakvakt.
Avdelingen har fokus på forskning og har to overleger i 50 % forskningspermisjon.
Vi har nevrofysiologisk laboratorium med spesialist i nevrofysiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter som er innlagt i sengeposten, samt dagpasienter
 • Vaktarbeid, tilstedevakt
 • Samarbeid med andre internt og eksternt
 • Journalskriving og annet pasientadministrativt arbeid
 • Delta på fellesmøter samt delta og bidra inn i undervisning
 • Kvalifikasjoner

  • Lege med gjennomført Lis 1 tjeneste
  • Interesse for det nevrologiske fagfeltet
  • Gjerne med kompetanse på og/eller interesse for forskning
  • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 • Personlige egenskaper

  • Selvstendig
  • Fleksibel
  • Samarbeidsvillig
  • Pasientorientert
  • Motivert og åpen for nye utfordringer

 • Vi tilbyr

  • Et dynamisk og sterkt fagmiljø
  • Et veldig godt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass som gir mulighet for faglig og personlig utvikling 
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no

 • Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Telemark HF
  Kontaktperson
  Navn: Caroline Torskog
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 92095070
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF
  Ulefossveien 55
  3710 Skien