Vi søker lege som tilkallingsvikar/ekstravakt til vaktarbeid ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.  Vi søker fortrinnsvis deg med erfaring fra
døgnbehandling i barne- og ungdomspsykiatri.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske
helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr
utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske
lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni,
alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlige affektive lidelser. Klinikken har
øyeblikkelig hjelp-plikt (jfr psykisk helsevernforskriften) for alle barn under
18 år i opptaksområdet.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en
lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til
pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak
barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I
tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av
overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut,
klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieterapeuter og kontorfaglig
personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam)
med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til
innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre
gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et godt faglig miljø
som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og
ambulant. 

Denne stillingen omfatter deltagelse i vaktarbeid i seksjonen, som inkluderer både vurderingsarbeid ved akutthenvendelser, og henvendelser som
gjelder inneliggende pasienter.  Dersom det er gjensidig ønskelig vil det
kunne være mulighet for deltagelse i en regelmessig turnus med 12-delt vakt,
dvs forvakt på ettermiddag/natt og hver 12. helg.  Utover helgearbeidet
omfatter vaktene ikke arbeid på dagtid.  Vaktarbeidet består av
hjemmevakter med utrykningsplikt. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri går
i bakvakter i ordningen.

Tiltredelse fortløpende
Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og vurdering av problemstillinger som henvises som øyeblikkelig hjelp, og andre saker med påtrengende hastegrad.
 • Vaktarbeid innebærer å være tilgjengelig på telefon for henvendelser fra postene. Dette gjelder primært medisinske/akuttpsykiatriske spørsmål som oppstår etter ordinær arbeidstid. I tillegg har man utrykningsplikt til seksjonen ved behov, som for eksempel ved en inntaksvurdering. Responstid på utrykning er innen 1 time.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og fullført LIS 1-tjeneste
 • Erfaring med vaktarbeid som lege i psykisk helsevern, da arbeidsoppgavene forutsetter kompetanse til å selvstendig kunne gjøre en grunnleggende psykiatrisk vurdering og risikovurderinger, samt journalføring av dette.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge, og/eller erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid
 • Erfaring som lege i døgnavdeling innenfor psykisk helsevern er en fordel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, og å ta ansvar for egne vurderinger
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både med miljøterapeut og med bakvakt/spesialist
 • Gode ferdigheter til journalføring

Vi tilbyr

 • Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • For stillingen gjelder vanlige vilkår ved Akershus universitetssykehus med rettigheter og plikter fastsatt i gjeldene lover, personalreglement, tariffavtaler,
 • pensjonsvedtekter og instrukser

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Blikkshavn
Tittel: leder av fagstab
Telefon: 67965412
Navn: Inger Lise Olsen
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 67965426
Hjemmeside
Arbeidssted
Ungdomspsykiatrisk klinikk , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 55
1478 Lørenskog