Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk klinikk seksjon for urologi har ledig vikariat for snarlig tiltredelse. 

Kirurgisk klinikk består av kirurgisk, ortopedisk og anestesi avdeling. Kirurgisk klinikk har en sengepost med 40 senger hvor halvparten er knyttet til fagområdet kirurgi. Kirurgisk klinikk tilbyr utredning og behandling innen ortopedi, generell kirurgi, plastikkirurgi, gastroenterologisk kirurgi og urologi. Klinikken har høy operativ aktivitet.
Operasjonsavdelingen har 8 operasjonsstuer.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk drift av seksjonen herunder visitt, poliklinikk, pasientlogistikk og operativ aktivitet. Den som tilsettes deltar i  3 delt vaktordning med bakvakt på kveld/natt - ikke helg. Det må  påregnes opplæring og veiledning av leger i spesialisering, samt annet helsepersonell ved behov

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i urologi, alternativt kirurg som ventes å få spesialistgodkjenning i urologi i løpet av det nærmeste året.
 • Det forventes gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Per Jesper Fredrik Blomquist
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 46903643
E-post: per.jesper.fredrik.blomquist@haraldsplass.no
Navn: Per Odland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 46836572
E-post: per.odland@haraldsplass.no
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdalen 8 c
5009 Bergen