Kort om arbeidsgiver

Distriktspsykiatrisk senter Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF søker etter deg som venter på Del 1 (turnustjeneste). Stillingene fordeles mellom DPS døgnavdeling og Rusenheten.

Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus. Vårt DPS vil være med å bidra til dette med fokus på høy kvalitet og vi håper du vil være med på laget. Vi kan tilby deg et spennende fagmiljø hvor du kan være med å bidra i denne utviklingen. Du vil få opplæring for å kunne bidra i vakttjenesten som vurderer og legger inn pasienter på DPS døgnavdeling. En stilling hos oss vil kunne bidra til videre rekruttering i foretaket, selv om den ikke vil være tellende i videre spesialisering.

Døgnavdelingen har krise/akuttansvar for hele Helgeland det vil si totalt 78 000 innbyggere. Avdelingen drives som en allmennpsykiatrisk døgnavdeling, og inngår som ett av flere tilbud i voksenpsykiatrien ved Psykiatrisk senter. Som lege inngår du som en del av behandlerstaben ved avdelingen.                                                                   

Rusenheten består av en sengepost med 8 sengeplasser og TSB poliklinikk. Rusenheten i Mo i Rana kan samlet tilby behandling både i form av innleggelse og poliklinisk oppfølging, noe som gir mulighet for helhetlige og koordinerte behandlingsforløp. Stillingen som utlyses vil i utgangspunktet være knyttet til poliklinikken, men både psykologene og legene ved Rusenheten jobber både ved sengeposten og poliklinikken. Vi har overlege , psykiater, psykolog under spesialisering og en godt tverrfaglig sammensatt personalgruppe med god kompetanse innen fagfeltet.

 

På fritiden

På Helgeland har du unike muligheter til å benytte deg av den varierte naturen på fjellet og ved kysten - enten du allerede er vant til friluftsliv eller ønsker å bli det. Mange av dine fremtidige kolleger er svært aktive brukere av naturen og du er velkommen til å bli med på våre flotte muligheter. Helgeland byr på muligheten for et godt liv i trivelige lokalsamfunn. Dette er stedet hvor du kan få action og ro i sjelen samtidig - ideelt for både småbarnsfamilier, unge og voksne tilflyttere.

På jobben

Hos oss har du lov å brenne for noe i ditt fagfelt. Som ansatt i Helgelandssykehuset får du mye ansvar og utviklingsmuligheter. Vi tilbyr deg et liv der du kan sette spor, både på jobb og i fritiden. 

Arbeidsoppgaver

 • Somatiske vurderinger ved innleggelser.
 • Bidra til vurdering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser hos voksne.
 • Samarbeide med annet helsepersonell ved avdelingene, senteret, øvrig spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjeneste.
 • Delta i avdelingenes daglige drift.
 • Bistå andre avdelinger ved senteret ved behov.
 • Delta i vaktordning ved senteret.

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent autorisasjon
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og ansvarsbevissthet for pasientgruppen og fagfeltet.
 • Du har gode evner til selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Du har gode evner til kommunikasjon
 • Du er initiativrik og positiv.
 • Samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Spennende faglig fellesskap med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Tett og god oppfølging i opplæringsfasen.
 • Veiledning og oppfølging fra spesialist.
 • Internundervisning og eksternundervisning fra Helse Nord via telematikk.
 • God tilrettelegging for eventuelt senere spesialiseringsforløp.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst mellom legeforeningen og Helgelandssykehuset.
 • Foretaket har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).
 • God pensjonsordning.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Anikken Olsen Aaseng
Tittel: Områdesjef DPS Mo i Rana
Telefon: 48200321
Navn: Morten Forslund
Tittel: Avdelingsleder Rusenheten
Telefon: 45805062
Navn: Ole-Konrad Thomassen
Tittel: Avdelingsleder Døgnavdeling
Telefon: 91589455
Arbeidssted
Distriktspsykiatrisk senter Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana