• Listelengde: 1500
  • Journal system: Winmed 3
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
FASTLEGEVIKARIAT VED HARBITZALLEEN LEGESENTER
Det søkes fastlegevikar i 100% stilling ved Harbitzalleen legesenter på Bydel Ullern. Vikariatet ønskes primært for periodene:
22.11.21 - 01.12.21
20.12.21 - 31.12.21

Listestørrelsen er 1500. Det er ingen kommunale arbeidsoppgaver tilknyttet listen. Legesenteret er veldrevet med høy trivsel og godt arbeidsmiljø. På legesenteret er det 6 fastleger og 4 helsesekretærer. Legesenteret ligger i moderne lokaler og er utstyrt med 2 laboratorium. Vi benytter WinMed 3.

Det er mulighet for legevaktskjøring ved legevakten i Oslo i hele perioden. Det er også mulighet for forlengelse.
Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig. Videre må søkeren ha norsk autorisasjon. Det vil være en fordel om man har fullført turnustjeneste.
Søknad med cv kan sendes til Ecbatani@hotmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Said Tutunchian
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 98625642
E-post: ecbatani@hotmail.com
Arbeidssted
Harbitzalleen legesenter
Oslo
0275 OSLO