Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist innen nyremedisin ser vi frem til din søknad!

Stillingen er organisert i nyremedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Nyremedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et nesten nytt sykehus. Avdelingen disponerer en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 36 plasser.
fordelt på en hoveddialyse på Kalnes med 20 plasser, en satellitt i Moss med 11 plasser og en satellitt  I Askim med 5 plasser. I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med ca. 4000 konsultasjoner per år. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med ca 120 pasienter i hemodialyse med over 15 000 behandlinger per år. Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både i hemodialyse og i  peritonealdialyse. Per i dag har vi 22 pasienter i peritonealdialyse og 4-6 pasienter i hjemme-hemodialyse. Det er et eget team med sykepleiere og en ansvarlig  overlege for hjemme-HD. Det planlegges etablering av en selvdialyseenhet på Kalnes. For øvrig har vi en sykepleierdrevet poliklinikk  som arbeider med PD, hypertensjon, resipient- og donorutredninger. Det er ansatt 4 sykepleier og 3 transplantasjonskoordinatorer i kombinasjonsstillinger med dialyseavdelingen. Der er tett samarbeid mellom alle grupper. 

Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og innspill fra alle medarbeidere er svært viktige. Linjene mellom ledelse og klinisk virksomhet er svært korte slik at endringer kan skje raskere enn ved mange andre sykehus.

Legebemanningen består av 2-3 LIS og 9 overleger.

Nyremedisinsk avdeling har egen, fagspesifikk hjemmevaktordning for overleger.

Vi ønsker økt fokus på forskning, og leger med vitenskapelig kompetanse/Phd vil møte stor forståelse, i samarbeide med en entusiastisk forskningsavdeling. Vi har en overlege nyremedisin som har en 20 % forskningsstilling.

Leger uten godkjent spesialitet, men med dokumentert kompetanse i nefrologi, kan komme i betrakting.

Avdelingen har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider godt med sykepleiergruppen.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
  
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist godkjenning i nyremedisin
 • Særskilt relevant erfaring /interesse innen fagområdet kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt
 • Vi vektlegger interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her


Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 452 11 969
Navn: Trond Cato Eide
Tittel: Overlege
Telefon: 951 31 408
Navn: Wilma Hamstra
Tittel: Rådgiver
Telefon: 980 04 662
Arbeidssted
Nyremedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM