Kort om arbeidsgiver

Vi søker overleger til poliklinikken ved DPS Fredrikstad

100 %  fast stilling (ledig omgående) og 100 % vikariat ledig fra 04.01.2022 (1 år)

DPS Fredrikstad består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk, ambulant team og døgnbasert behandlingstilbud.

Poliklinikken i Fredrikstad gir
tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune (ca 85.000). Poliklinikken
har 34 fagstillinger bestående av psykiatere, LIS psykologspesialister, psykologer og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi har et bredt og spennende gruppetilbud, og  vi har også et FACT i samarbeid med TSB og Fredrikstad Kommune. 

Vi er en poliklinikk med et godt
faglig- og sosialt miljø som holder til i Fredrikstad, nær
jernbanestasjonen og gamlebyen.

Vi ønsker engasjerte og kreative kollegaer som ønsker å bidra til videre utvikling av en allerede spennende poliklinikk med høye faglige ambisjoner i tråd med dagens utfordringer.  

Søknader blir behandlet fortløpende. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for voksne henvist til allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Teamleder og deltakelse i tverrfaglige team DPS
 • Veiledningsoppgaver
 • Delta og være aktiv i fagutviklings- og forbedringsarbeid ved DPS
 • Forvalte TUD

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til pakkeforløp i PHV og TSB samt TPH
 • Ønskelig med bred klinisk bakgrunn og erfaring fra arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsmedisin

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ønske om tverrfaglig teamarbeid
 • Evne til godt samarbeid i team
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Må kunne ivareta oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God arbeidskapasitet
 • Faglig engasjement og interesse for videreutvikling av DPS   

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid fagmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et nytenkende og utviklende arbeidsmiljø
 • 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år for spesialister
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Randi Maarud
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 468 53 854
E-post: randi.maarud@so-hf.no
Arbeidssted
DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Cicignongt. 19
1606 Fredrikstad