Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for
psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk
helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Agder ( døgn-, dagenheter og
poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to
avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri
(VOP). 

Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdannelsen i
psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har ledig for lege i spesialisering:

 • 4 x 100 % faste stillinger 

Spesialitet: Psykiatri  

For stillingene gjelder tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse
av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer
derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme
gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning 
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Kjennskap til norsk regel,- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team og at du er systematisk og
 • nøyaktig i ditt arbeide. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode
 • kommunikasjons,- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte
 • med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alders,- uføre og etterlattepensjon.
 • Vi har et bredt tilbud med trening for ansatte
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 69 494
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Kristin Broch
Tittel: Overlege/Leder av Utdanningsutvalget
Telefon: 38 13 23 41
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand  
Egsveien 100
4615 Kristiansand