Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
  • Åpen og uselektert allmennpraksis.
  • Plikt til deltagelse i interkommunal legevakt ved Sandnes legevakt.  
  • Inntil 7,5 t/uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen.
Kvalifikasjoner
  • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
  • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger.
  • Godkjent Norsk turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
  • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt eller fullført.
  • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet med gode samhandlingsevner og kommunikasjon vektlegges.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt god samfunnskunnskap/-forståelse.
Annet
Gjesdal kommuner legger til grunn Smart Gjesdal i alt vi gjør, og ansatte utfordres til å sette seg inn i hva dette vil innebære i sin stilling. Smart Gjesdal betyr kort at vi jobber for å ta vare på nåtiden samtidig som vi legger forholdene til rette for fremtiden, gjennom å tenke bærekraft for folk, miljø og økonomi.  
Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.
Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Frafjord
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47031093
E-post: hilde.frafjord@gjesdal.kommune.no
Arbeidssted
Ålgård
Rettedalen 1
4330 ÅLGÅRD